profesní kvalifikace - strážný 68-008-E

Autorizovaná osoba podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděIávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

číslo autorizace: MV-142130-7/OBVV/V0-2014) pro profesní kvalifikaci STRÁŽNÝ, kód 68-008-E

Zkoušky

·     Po obdržení přihlášky uchazeče ke zkoušce musí autorizovaná osoba do 21 dnů ode dne doručení přihlášky zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce. Přičemž žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.


     Termíny zkoušek:

        v tuto chvíli není vypsán žádný zkouškový termín