RESCUEcare

 

P
rvní dvě minuty rozhodují
o životě nebo smrti,
o zdraví nebo poškození postiženého.


Nabízíme ....

  •  jednoduchou organizaci a komunikaci umožňující flexibilní reagování na požadavky Klienta, umožňující zpětnou vazbu a včasné reagování na potřeby;
  • okamžité reagování na požadavky Klienta nebo v případě vzniku mimořádné události reakci ve velmi krátkém čase;
  •  profesionální know – how lektorů, andragogické vzdělání, proškolení podle zákona 309/200 Sb. a dlouholeté zkušenosti z praxe ve zdravotnictví a záchranné službě;
  • důsledný a individuální přístup ke každému ze svých Klientů;
  • přizpůsobování nabízených služeb ekonomickým potřebám Klienta a reagující na měnící se prostředí.

Aktuality:

Služby jsme aktuálně zaměřili na oblast BOZP a PO a školení první pomoci.


Zajišťujeme sociální pečovatelské služby v domácím prostředí. 
Nabízíme doprovod k lékaři a asistenci u lékaře (registrované zdravotní sestry)
Komunikujeme anglicky, německy, rusky a španělsky.